Information om tjänster och Nätverksmeddelanden


Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 Serverbelastning Upptid
Gameservers - Finland, EU 01 Laddar... Laddar... Laddar... Laddar... Laddar...
Gameservers - Phoenix, US 01 Laddar... Laddar... Laddar... Laddar... Laddar...
Web Hosting - Finland, EU 01 Laddar... Laddar... Laddar... Laddar... Laddar...
Web Hosting - Germany, EU 02 Laddar... Laddar... Laddar... Laddar... Laddar...
Web Hosting - Phoenix, US 01 Laddar... Laddar... Laddar... Laddar... Laddar...